Home

 

Een website over kooikerhondjes

Kooikerhondje Beaufort ter Reie

 

 

Bijgewerkt op 11 februari 2017

Ons nestje heeft zijn vertrouwde omgeving verlaten.

 

 

De foto's op deze website zijn eigendom van Els Taveirne en mogen enkel gebruikt worden mits haar uitdrukkelijke toestemming.