Home

Het Nederlandse kooikerhondje werd als ras erkend in de Verenigde Staten.

Kijk via deze link naar een filmpje hierover.

De foto's op deze website zijn eigendom van Els Taveirne en mogen enkel gebruikt worden mits haar uitdrukkelijke toestemming.

Kooikerhondje Beaufort ter Reie

Bijgewerkt op 21 januari 2018

 

Een website over onze kooikerhondjes