De dekking en de eerste maand van de dracht

Kooikerhondje Beaufort ter Reie


Kimi haar vriend en dekreu,

Conne-Camiel van de Zwarte Bellenhoeve


De dekking

De echo, Kimi is zwanger

Fier op hun prestatie

Een website over onze kooikerhondjes